नुकसानभरपाई आणि अंशतः क्रियाकलाप भत्ता दर: सामान्य कायदा

आंशिक क्रियाकलापांमध्ये, आपण कर्मचार्‍यांना त्यांच्या एकूण मोबदल्याच्या 70% प्रमाणे एक तासाने भरपाई द्या. नुकसान भरपाईची गणना करण्यासाठी जास्तीत जास्त मोबदला 4,5 एसएमआयसीपुरता मर्यादित आहे.

1 फेब्रुवारी, 2021 पर्यंत भत्त्याचा ताशी दर एकूण उत्पन्नाच्या 60% इतका होता. ही घट 1 मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, २ February फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रकारच्या भत्तेचा दर 70% निश्चित राहील.

निव्वळ नुकसान भरपाई कर्मचार्‍याच्या नेहमीच्या निव्वळ तासाच्या मोबदल्यापेक्षा जास्त नसावी आणि निव्वळ नुकसानभरपाई आणि मोबदला हे नियोक्त्याने रोखून ठेवलेले अनिवार्य योगदान आणि योगदान वजा केल्यावर समजले जाईल अशी तरतूद करणारी तरतूद 1 फेब्रुवारीपासून लागू करावी. परंतु त्याचा अंमलात आणणे देखील 1 मार्च 2021 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे.

31 जानेवारी, 2021 पर्यंत, आंशिक क्रिया भत्त्याचा तासाचा दर संबंधित कर्मचार्‍याच्या एकूण तासाच्या किमान पगाराच्या at०% निश्चित करण्यात आला जो किमान तासाच्या किमान वेतनाच्या मर्यादेत होता. 60 फेब्रुवारी 4,5 रोजी ते कर्मचार्‍याच्या मागील निव्वळ पगाराच्या 36% पर्यंत वाढणार होते.

पण परिस्थितीमुळे ...

मूळ साइटवर लेख वाचणे सुरू ठेवा →

वाचा  यशाचे ध्येय: एक सुपर विद्यार्थी व्हा!