सशुल्क रजा: हक्क

सशुल्क रजा, तत्वतः, दर वर्षी घेतली जाणे आवश्यक आहे. अधिकारापेक्षा कर्मचार्‍यावर त्याच्या कामावरुन विश्रांती घेण्याचे बंधन आहे.

कर्मचार्‍यांना प्रत्येक कार्यरत महिन्यासाठी 2,5 कामकाजाच्या दिवसासाठी म्हणजेच संपूर्ण कार्यरत वर्षासाठी 30 कार्य दिवस (5 आठवडे) सोडण्याचा हक्क आहे.

रजा संपादन करण्याचा संदर्भ कालावधी कंपनीच्या कराराने किंवा सामूहिक कराराद्वारे अयशस्वी झाल्याने ठरविला जातो.

कोणताही करारनामा नसल्यास, मागील वर्षाच्या 1 जून ते चालू वर्षाच्या 31 मे पर्यंत व्हेस्टिंग कालावधी निश्चित केला जातो. जेव्हा कंपनी सशुल्क व्हेकेशन फंडाशी संबंधित असते, उदाहरणार्थ बांधकाम उद्योग. या प्रकरणात, ते 1 एप्रिलला ठेवले आहे.

सशुल्क रजाः घेतलेला कालावधी निश्चित करा

सशुल्क रजा 1 मे ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत घेण्यात येते. ही तरतूद सार्वजनिक आदेशाची आहे.

सुट्टीसाठी नियोक्ताने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, तसेच त्याच्या कंपनीत सुटण्याच्या क्रमाने.

सुट्टीचा कालावधी कंपनीच्या कराराद्वारे किंवा तो अयशस्वी झाल्याने आपल्या सामूहिक कराराद्वारे निश्चित केला जाऊ शकतो.

होय, सेटिंग कालावधीत बोलणी करणे शक्य आहे

मूळ साइटवर लेख वाचणे सुरू ठेवा →

वाचा  व्यापाराचा परिचय