Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल

आपली सध्याची नोकरी चालू असताना आपण एखादा व्यवसाय तयार करू किंवा तो ताब्यात घेऊ इच्छिता, मग तो एसएएस, एसएएसयू, एसएआरएल किंवा इतर असेल? लक्षात ठेवा की कोणत्याही कर्मचार्‍यास व्यवसाय तयार करण्याच्या किंवा घेण्याच्या सुट्टीचा अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त, काही तरतुदी विचारात घेतल्या पाहिजेत. व्यवसाय सेट करण्यासाठी किंवा ताब्यात घेण्यासाठी रजा विनंतीसाठी खालील प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहेत. तुम्हाला विनंतीचा नमुना पत्रही देण्यात येईल.

व्यवसाय निर्मितीसाठी देय रजेच्या विनंतीसह पुढे कसे जायचे?

जेव्हा आपण एखाद्या कंपनीसाठी काम करता तेव्हा आपल्याकडे एखादा व्यवसाय सुरू करण्याची योजना असू शकते. तथापि, यासाठी आपल्याकडून काही मोकळा वेळ आवश्यक नाही. मुद्दा असा आहे की आपण आपली सध्याची नोकरी सोडू इच्छित नाही परंतु आपला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला वेळ पाहिजे आहे. मग हे जाणून घ्या की कंपनी तयार करण्यासाठी कोणत्याही कर्मचार्‍यास रजेचा फायदा होऊ शकतो.

लेखाच्या अनुषंगाने, L3142-105 9 ऑगस्ट, 2016 रोजी कायद्याच्या एन ° 1088-8 च्या कलम 2016 ने सुधारित कामगार संहितेच्या, आपण आपल्या नियोक्ताकडून प्रभावीपणे रजेची विनंती करू शकता. याव्यतिरिक्त, आपली विनंती विशिष्ट अटींच्या अधीन असेल.

या रजाचा फायदा घेण्यासाठी, आपण प्रथम एकाच कंपनीत किंवा त्याच गटात 2 वर्षांची ज्येष्ठता असणे आवश्यक आहे आणि गेल्या 3 वर्षात आपल्याला त्याचा फायदा झाला नाही. आपल्याकडे एक प्रकल्प म्हणून एक व्यवसाय निर्मिती देखील असणे आवश्यक आहे जी आपण सध्या काम करीत असलेल्याशी स्पर्धा नाही.

वाचा  कॉर्पोरेट ईमेल वापरा

तथापि, आपण हे निर्धारित करू शकताआपल्याला आवश्यक असलेली रजा जर ते 1 वर्षापेक्षा जास्त नसेल तर. आपण आणखी एका वर्षासाठी त्याचे नूतनीकरण करू शकता. तथापि, आपण अर्धवेळ कामाची निवड केल्याशिवाय या कालावधीत यापुढे आपल्याला पगार मिळणार नाही. ते म्हणाले, आपण आपल्या देय सुट्टीतील शिल्लक पुढे नेण्यासाठी विनंती करू शकता.

व्यवसाय निर्मितीसाठी देय रजेच्या विनंतीसह पुढे कसे जायचे?

व्यवसायाच्या निर्मितीसाठी किंवा ताब्यात घेण्यासाठी किंवा सीसीआरई सुलभ करण्यासाठी रजा विनंती करण्यासाठी आपण आपल्या मालकास त्याच्या सुट्टीच्या सुटण्याच्या तारखेच्या किमान 2 महिन्यापूर्वी त्याची मुदत न सांगता सूचित केले पाहिजे. लक्षात ठेवा, आपली रजा मिळविण्याची अंतिम मुदत आणि अटी कंपनीतील सामूहिक कराराद्वारे निश्चित केल्या आहेत.

सीईएमआर मिळविण्यासाठी, आपण नंतर व्यवसाय तयार करण्याच्या सुट्टीसाठी एक पत्र लिहिले पाहिजे. त्यानंतर आपण ते आपल्या मालकास पोचपावती पोचपावतीसह नोंदणीकृत पत्राद्वारे पोस्टद्वारे पाठवावे किंवा ईमेलद्वारे पाठवावे. तुमच्या पत्रामध्ये तुमच्या विनंतीचे नेमके उद्देश, तुमची सुट्टीतील सुटण्याची तारीख तसेच त्याचा कालावधी यांचा उल्लेख केला जाईल.

एकदा आपल्या नियोक्ताची विनंती प्राप्त झाल्यावर त्यांना आपल्यास प्रतिसाद देण्यासाठी आणि सूचित करण्यासाठी त्यांच्याकडे 30 दिवस आहेत. तथापि, आपण आवश्यक अटी पूर्ण न केल्यास तो आपली विनंती नाकारू शकतो. आपल्या जाण्याने कंपनीच्या विकासामध्ये काही परिणाम होत असल्यास नकार देखील होऊ शकतो. या प्रकरणात, आपण हा निर्णय स्वीकारत नसल्यास औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे तक्रार देण्यास नकार मिळाल्यानंतर आपल्याकडे 15 दिवस आहेत.

याव्यतिरिक्त, जर आपला नियोक्ता तुमची विनंती स्वीकारत असेल तर त्यांनी पावतीच्या 30 दिवसांच्या आत तुम्हाला त्यांच्या कराराची माहिती दिली पाहिजे. ही अंतिम मुदत पार करा आणि आपल्या नियोक्ताचे प्रकटीकरण न झाल्यास, आपली विनंती मंजूर मानली जाईल. तथापि, आपली निर्गमन आपल्या विनंतीच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 6 महिने पुढे ढकलले जाऊ शकते. हे विशेषत: इतर कर्मचार्‍यांप्रमाणेच याच काळात केले जाते. व्यवसायाची सुरळीत चालती व्हावी यासाठी या पद्धतीचा अवलंब केला जातो.

वाचा  सहकर्मीकडून माहितीसाठी विनंतीस प्रतिसाद देण्यासाठी ईमेल टेम्पलेट

सुट्टीनंतर काय?

सर्व प्रथम, आपण आपल्या रोजगाराचा करार रद्द करणे किंवा काम करणे सुरू करणे या दरम्यान निवडू शकता. अशा प्रकारे, आपण आपल्या मालकाला सुट्टीच्या समाप्तीच्या कमीतकमी 3 महिन्यांपूर्वी कामावर परत जाण्याची इच्छा दर्शविली पाहिजे. पहिल्या प्रकरणात, आपण आपला करार कोणत्याही सूचनेशिवाय समाप्त करू शकता परंतु सूचनेच्या बदल्यात नुकसान भरपाई प्राप्त करुन.

आपण कंपनीत कार्यरत राहणे निवडले असल्यास, आपण आपल्या जुन्या स्थितीत किंवा आवश्यक असल्यास तत्सम स्थितीत परत येऊ शकता. आपले फायदे म्हणून आपल्या सुट्यावर सुटण्यापूर्वीचेच असतील. आवश्यक असल्यास स्वत: चे पुनर्वसन करण्याच्या प्रशिक्षणाद्वारे देखील आपल्याला फायदा होऊ शकतो.

व्यवसाय निर्मितीसाठी रजेचे पत्र कसे लिहावे?

आपल्या सीईएमआर विनंतीमध्ये आपली प्रस्थान तारीख, आपल्या रजेचा इच्छित कालावधी तसेच आपल्या प्रकल्पाचे नेमके स्वरूप नमूद करणे आवश्यक आहे. आपण रजेच्या विनंतीसाठी आणि परत कामाच्या विनंतीसाठी खालील टेम्पलेट वापरू शकता.

सीईएमआर विनंतीसाठी

 

ज्युलियन डुपॉन्ट
75 बीआयएस रूए दे ला ग्रँड पोर्टे
75020 पॅरिस
दूरध्वनी: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

महोदय / महोदया,
कार्य
पत्ता
पिनकोड

[शहर] मध्ये, [तारीख] रोजी

पावत्याची पोचपावती असलेले पत्र

विषय: व्यवसाय निर्मितीसाठी रजेवर निघण्याची विनंती

मॅडम, मॉन्सियूर,

आपल्या कंपनीत एक कर्मचारी असल्याने, [तारीख] पासून, मी सध्या [आपल्या स्थानाचे] स्थान व्यापत आहे. तथापि, कामगार संहितेच्या एल 3142-105 लेखाच्या अनुषंगाने, मला व्यवसाय निर्मितीच्या रजेचा फायदा घेण्यास सक्षम होऊ इच्छित आहे, त्यातील क्रियाकलाप [आपला प्रकल्प निर्दिष्ट करा] वर आधारित असतील.

म्हणून [प्रस्थान तारखेपासून] [परत येण्याच्या तारखेपर्यंत] मी अनुपस्थित राहणार आहे, म्हणून जर आपण परवानगी दिली तर [अनुपस्थितीचे दिवस निर्दिष्ट करा].

तुमच्याकडून निर्णय प्रलंबित ठेवून कृपया मॅडम, सर, माझ्या सर्वोच्च विचारांचे आश्वासन.

 

स्वाक्षरी.

 

पुनर्प्राप्तीची विनंती झाल्यास

 

ज्युलियन डुपॉन्ट
75 बीआयएस रूए दे ला ग्रँड पोर्टे
75020 पॅरिस
दूरध्वनी: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

महोदय / महोदया,
कार्य
पत्ता
पिनकोड

[शहर] मध्ये, [तारीख] रोजी

पावत्याची पोचपावती असलेले पत्र

विषय: पुन्हा स्थापनेची विनंती

मॅडम, मॉन्सियूर,

[प्रस्थान तारखेपासून] व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मी सध्या रजेवर आहे.

श्रम संहितेच्या लेख एल. 3142१85२- is company मध्ये अधिकृत असलेल्या तुमच्या कंपनीतील माझी पूर्वीची नोकरी पुन्हा सुरू करण्याच्या माझ्या इच्छेबद्दल मी तुम्हाला याविषयी सांगत आहे. तथापि, माझे स्थान यापुढे उपलब्ध नसल्यास, मी देखील अशीच स्थिती घेऊ इच्छितो.

माझ्या सुट्याची समाप्ती [परत येण्याच्या तारखेला] नियोजित आहे आणि म्हणून मी त्या दिवसापासून हजर राहणार आहे.

कृपया मॅडम, माझ्या सर्वात जास्त विचारांच्या आश्वासन देऊन.

 

स्वाक्षरी.

 

“CCRE-1.docx-च्या-विनंती-साठी” डाउनलोड करा ओत-अन-डिमांडे-डी-सीसीआरई -1 डॉक्स - 3435 वेळा डाउनलोड - 13 केबी

“पुनर्प्राप्ती-विनंती-१.डॉक्स-इन-द केस-मधील” डाउनलोड करा प्रकरणात-रिकव्हरी-विनंती-१.डॉक्स - 1 वेळा डाउनलोड - 3404 केबी