Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल

"व्यावसायिक संक्रमण प्रकल्प" (PTP) सर्व कर्मचार्‍यांना त्यांचे एकत्रीकरण करण्यास अनुमती देते वैयक्तिक प्रशिक्षण खाते(CPF) त्याच्या पुढाकाराने, व्यवसाय किंवा व्यवसाय बदलण्यासाठी प्रमाणित प्रशिक्षण क्रिया पार पाडण्यासाठी.


व्यावसायिक संक्रमण प्रकल्पादरम्यान, कर्मचाऱ्याला विशिष्ट रजेचा फायदा होतो ज्या दरम्यान त्याचा रोजगार करार निलंबित केला जातो. त्याचे मानधन काही अटींनुसार राखले जाते. या प्रणालीने वैयक्तिक प्रशिक्षण रजा (सीआयएफ) बदलली.


प्रादेशिक संयुक्त आंतरव्यावसायिक समित्या (CPIR) – “Transitions Pro” असोसिएशन (ATpro), ज्याला Transitions Pro देखील म्हणतात, व्यावसायिक संक्रमण प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्यासाठी अर्ज तपासा. ते शैक्षणिक खर्च, मोबदला आणि जेथे लागू असेल तेथे प्रशिक्षणाशी संबंधित काही सहायक खर्च समाविष्ट करतात.


त्याच्या पुनर्प्रशिक्षणाच्या निवडीबद्दल आणि त्याची फाईल पूर्ण करताना मार्गदर्शन करण्यासाठी, कर्मचाऱ्याला मदतीचा फायदा होऊ शकतो करिअर विकास सल्लागार (CEP). CEP कर्मचाऱ्याला त्याच्या प्रकल्पाची औपचारिकता देण्यासाठी माहिती देते, मार्गदर्शन करते आणि मदत करते. तो एक वित्तपुरवठा योजना प्रस्तावित करतो.


त्याच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या शेवटी, कर्मचार्याच्या कराराचे निलंबन समाप्त होते. तो त्याच्या वर्क स्टेशनवर परततो किंवा

मूळ साइटवर लेख वाचणे सुरू ठेवा →

वाचा  विनामूल्य कॅल्क: एक टेबल तयार करणे आणि स्वरूपित करणे