प्रशिक्षणासाठी जाण्यासाठी नमुना राजीनामा पत्र

[प्रथम नाव] [प्रेषकाचे नाव]

[पत्ता]

[पिन कोड] [शहर]

 

[मालकाचे नाव]

[वितरण पत्ता]

[पिन कोड] [शहर]

पावतीची पोचपावती नोंदवलेले पत्र

विषय: राजीनामा

 

प्रिय [नियोक्त्याचे नाव],

मी मेकॅनिक म्हणून माझ्या पदाचा राजीनामा देण्याच्या माझ्या निर्णयाची तुम्हाला माहिती देण्यासाठी लिहित आहे. माझ्या कामाचा शेवटचा दिवस [निर्गमनाची तारीख] असेल, [आठवडे किंवा महिन्यांची संख्या] आठवडे/महिने देण्यास मी सहमती दर्शविली आहे.

मेकॅनिक म्हणून तुम्ही मला तुमच्या कंपनीत काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानू इच्छितो. यांत्रिक आणि इलेक्ट्रिकल वाहन समस्यांचे निदान आणि दुरुस्ती कशी करावी, वाहनाची नियमित देखभाल कशी करावी आणि ग्राहकांशी प्रभावीपणे संवाद कसा साधावा यासह मी बरेच काही शिकलो.

तथापि, मला अलीकडे ऑटो मेकॅनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमात स्वीकारण्यात आले आहे जो [प्रशिक्षण प्रारंभ तारीख] पासून सुरू होईल.

यामुळे व्यवसायासाठी होणाऱ्या गैरसोयीची मला जाणीव आहे आणि सुरळीत संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी मी माझ्या सूचनेदरम्यान कठोर परिश्रम करण्यास तयार आहे.

तुम्ही समजून घेतल्याबद्दल धन्यवाद आणि कृपया स्वीकारा, प्रिय [नियोक्त्याचे नाव], माझ्या आदरयुक्त भावनांची अभिव्यक्ती.

 

[कम्यून], 29 जानेवारी 2023

                                                    [इथे सही करा]

[प्रथम नाव] [प्रेषकाचे नाव]

"राजीनामा-प्रस्थान-प्रशिक्षण-पत्र-मॉडेल-फॉर-a-mechanic.docx" डाउनलोड करा

राजीनामा-प्रस्थान-प्रशिक्षण-प्रशिक्षण-मॉडेल-पत्र-फॉर-a-mechanic.docx – 6868 वेळा डाउनलोड केले – 16,02 KB

 

उच्च पगाराच्या करिअर संधीसाठी राजीनामा पत्र टेम्पलेट

 

[प्रथम नाव] [प्रेषकाचे नाव]

[पत्ता]

[पिन कोड] [शहर]

 

[मालकाचे नाव]

[वितरण पत्ता]

[पिन कोड] [शहर]

पावतीची पोचपावती नोंदवलेले पत्र

विषय: राजीनामा

 

प्रिय [नियोक्त्याचे नाव],

[कंपनीचे नाव] येथे मेकॅनिक म्हणून माझ्या पदाचा राजीनामा देण्याच्या माझ्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी मी हे पत्र लिहित आहे. माझ्या कामाचा शेवटचा दिवस [निर्गमनाची तारीख] असेल, [आठवडे किंवा महिन्यांची संख्या] आठवडे/महिने ज्यांचा मी आदर करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

मेकॅनिक म्हणून तुम्ही मला तुमच्या कंपनीत काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानू इच्छितो. क्लिष्ट यांत्रिक समस्यांचे निदान आणि निराकरण कसे करावे आणि ग्राहकांशी प्रभावी संवादाचे महत्त्व यासह मी तुमच्यासाठी कार्य करताना बरेच काही शिकलो आहे.

तथापि, मला नुकतीच नोकरीची ऑफर प्राप्त झाली आहे ज्यात माझ्यासाठी जास्त पगार आणि चांगल्या कामाच्या परिस्थितीसह माझ्यासाठी अधिक आकर्षक फायदे आहेत. मला माझी सध्याची स्थिती सोडल्याचा खेद वाटत असला तरी, मला खात्री आहे की हा निर्णय माझ्यासाठी आणि माझ्या कुटुंबासाठी सर्वोत्तम आहे.

मला जाणीव आहे की माझ्या राजीनाम्यामुळे कंपनीची गैरसोय होऊ शकते आणि मी माझ्या बदलीसह संक्रमण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही मदत देण्यास तयार आहे.

तुम्ही समजून घेतल्याबद्दल धन्यवाद आणि कृपया स्वीकारा, प्रिय [नियोक्त्याचे नाव], माझ्या आदरयुक्त भावनांची अभिव्यक्ती.

 

    [कम्यून], 29 जानेवारी 2023

                                                    [इथे सही करा]

[प्रथम नाव] [प्रेषकाचे नाव]

 

"राजीनामा-पत्र-टेम्प्लेट-साठी-उच्च-पगार-करिअर-संधी-for-a-mechanic.docx" डाउनलोड करा

नमुना-राजीनामा-पत्र-चांगल्या-पेड-करिअर-संधी-साठी-a-mechanic.docx – 6139 वेळा डाउनलोड केले – 16,28 KB

 

मेकॅनिकसाठी कौटुंबिक किंवा वैद्यकीय कारणांसाठी राजीनामा

 

[प्रथम नाव] [प्रेषकाचे नाव]

[पत्ता]

[पिन कोड] [शहर]

 

[मालकाचे नाव]

[वितरण पत्ता]

[पिन कोड] [शहर]

पावतीची पोचपावती नोंदवलेले पत्र

विषय: राजीनामा

 

प्रिय [नियोक्त्याचे नाव],

[कंपनीचे नाव] येथे मेकॅनिक म्हणून माझ्या पदाचा राजीनामा देण्याच्या माझ्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी मी तुम्हाला लिहित आहे. माझ्या कामाचा शेवटचा दिवस [निर्गमनाची तारीख] असेल, [आठवडे किंवा महिन्यांची संख्या] आठवडे/महिने ज्याचा मी आदर करतो.

अत्यंत खेदाने मी तुम्हाला कळवत आहे की कौटुंबिक/वैद्यकीय कारणांमुळे मला माझी नोकरी सोडावी लागली आहे. माझ्या वैयक्तिक परिस्थितीचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, मी निर्णय घेतला आहे की मला माझ्या कुटुंबासाठी/आरोग्यसाठी अधिक वेळ द्यावा लागेल, ज्यामुळे मला काम करणे अशक्य होते.

माझ्या राजीनाम्यामुळे कंपनीची गैरसोय होऊ शकते याची मला जाणीव आहे. म्हणून मी माझ्या बदलीला प्रशिक्षित करण्यास तयार आहे आणि त्याच्या एकत्रीकरणाचा कालावधी सुलभ करण्यासाठी सर्व आवश्यक सहाय्य प्रदान करतो.

माझ्यासाठी या कठीण काळात तुम्ही समजून घेतल्याबद्दल आणि समर्थनाबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला अधिक माहिती हवी असल्यास किंवा काही प्रश्न असल्यास, कृपया माझ्याशी संपर्क साधण्यास अजिबात संकोच करू नका.

कृपया स्वीकारा, प्रिय [नियोक्त्याचे नाव], माझ्या हार्दिक शुभेच्छा.

 

    [कम्यून], 29 जानेवारी 2023

 [इथे सही करा]

[प्रथम नाव] [प्रेषकाचे नाव]

 

“कुटुंबासाठी-किंवा-वैद्यकीय-कारण-साठी-a-mechanic.docx-साठी-राजीनामा” डाउनलोड करा

राजीनामा-कुटुंब-किंवा-वैद्यकीय-कारण-साठी-a-mechanic.docx – 6136 वेळा डाउनलोड केले – 16,19 KB

 

योग्य राजीनामा पत्र लिहिणे महत्त्वाचे का आहे

नोकरीच्या पदावरून राजीनामा देणे हा एक कठीण निर्णय असू शकतो, परंतु जेव्हा तो निर्णय घेतला जातो, तेव्हा तो व्यावसायिकांशी संवाद साधणे महत्त्वाचे असते आणि आदरणीय. असे सूचित होते पत्र लिहीणे योग्य राजीनामा. या भागात, आपण चांगले राजीनामा पत्र लिहिणे का महत्त्वाचे आहे हे पाहणार आहोत.

तुमच्या नियोक्त्याबद्दल आदर

चांगले राजीनामा पत्र लिहिणे महत्त्वाचे आहे याचे पहिले कारण म्हणजे ते तुमच्या नियोक्त्याला दाखवत असलेला आदर. सोडण्याच्या तुमच्या कारणांची पर्वा न करता, तुमच्या नियोक्त्याने तुमच्या प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक विकासामध्ये वेळ आणि पैसा गुंतवला आहे. त्यांना योग्य राजीनामा पत्र देऊन, तुम्ही त्यांना दाखवता की तुम्ही त्यांच्या गुंतवणुकीची प्रशंसा करता आणि इच्छिता व्यावसायिकरित्या कंपनी सोडा.

चांगले कामकाजी संबंध ठेवा

याव्यतिरिक्त, योग्य राजीनामा पत्र चांगले व्यावसायिक संबंध राखण्यास मदत करू शकते. तुम्ही तुमची नोकरी सोडली तरीही, तुमचे पूर्वीचे सहकारी आणि मालक यांच्याशी चांगले संबंध राखणे महत्त्वाचे आहे. योग्य राजीनामा पत्र लिहून, तुम्ही कंपनीमध्ये तुम्हाला मिळालेल्या संधींबद्दल आणि तुमच्या बदलीसाठी एक सहज संक्रमण सुलभ करण्याच्या तुमच्या वचनबद्धतेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करू शकता.

आपल्या भविष्यातील स्वारस्यांचे रक्षण करा

योग्य राजीनामा पत्र लिहिणे महत्त्वाचे आहे याचे आणखी एक कारण म्हणजे ते तुमच्या भविष्यातील हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यात मदत करू शकते. तुम्ही तुमची नोकरी सोडली तरीही, तुम्हाला शिफारशीसाठी किंवा व्यावसायिक संदर्भ मिळवण्यासाठी तुमच्या पूर्वीच्या नियोक्ताशी संपर्क साधावा लागेल. योग्य राजीनामा पत्र देऊन, तुम्ही तुमच्या नियोक्त्याच्या मनात सकारात्मक आणि व्यावसायिक छाप सोडल्याची खात्री करू शकता.