CRPE (untuk perjanjian pendidikan semula profesional dalam syarikat) ialah latihan praktikal dan bimbingan yang boleh ditambah dengan latihan profesional dan pada akhirnya pekerja itu bukan sahaja mempunyai kemahiran baru, tetapi juga pengalaman profesion baharu.

Ia dilaksanakan pada penghujung pemberhentian kerja dan diformalkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat antara pekerja, majikan dan dana insurans kesihatan utama (atau dana keselamatan sosial am) dan pindaan kepada kontrak pekerjaan yang ditandatangani oleh pekerja.

Bergantung pada kes, perkhidmatan sosial insurans kesihatan atau perkhidmatan kesihatan dan pencegahan pekerjaan boleh menyelaraskan prosedur dengan pekerja, majikannya, doktor pekerjaan dan Cap emploi atau Comète France.