CRPE boleh dijalankan di syarikat pekerja atau di syarikat lain. Dalam kedua-dua kes, pelaksanaan CRPE adalah tertakluk kepada:

Daripada a konvensyen ditandatangani oleh pekerja, majikannya dan dana insurans kesihatan utama atau dana keselamatan sosial am, mengikut mana-mana yang berkenaan;
Dan a tambahan kepada kontrak pekerjaan ditandatangani oleh pekerja.

Perjanjian itu dihantar oleh dana insurans kesihatan utama atau dana keselamatan sosial am, mengikut mana-mana yang berkenaan, untuk maklumat kepada direktorat serantau untuk ekonomi, pekerjaan, buruh dan perpaduan (DREETS).

Maklumat berikut disertakan dalam perjanjian latihan semula vokasional syarikat:

Le jumlah pampasan dibayar kepada pekerja. Imbuhan ini tidak boleh kurang daripada imbuhan pekerja sebelum pemberhentian sebelum CRPE;
La bahagian imbuhan yang ditanggung oleh majikan (atau oleh syarikat hos bergantung pada sama ada CRPE dijalankan di dalam syarikat pekerja atau di syarikat lain);
La sebahagian kecil daripada imbuhan yang dilindungi oleh CPAM atau CGSS bergantung kepada kes. Jumlah

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  MOOC MMS: Profesion Penjagaan Kesihatan Saya