Apabila pihak berkuasa cukai tidak memberikan anda kadar sebagai sebahagian daripada cukai pegangan, bagi pekerja tertentu, kadar neutral mesti digunakan. Kadar ini, terpulang kepada anda untuk menentukan, ditetapkan menggunakan grid kadar lalai. Grid ini dinilai oleh undang-undang kewangan 2021.

Cukai pegangan: kadar pegangan

Sebagai sebahagian daripada cukai pegangan, pihak berkuasa cukai memberi anda kadar pemotongan untuk setiap pekerja.

Terdapat beberapa cara untuk menentukan kadar pungutan ini:

  • kadar atau kadar undang-undang umum yang dikira untuk isi rumah cukai berdasarkan penyata cukai pendapatan terakhir pekerja;
  • kadar individu yang merupakan pilihan untuk pasangan yang berkahwin atau dihubungkan oleh PACS. Kadar ini ditetapkan untuk setiap pasangan mengikut pendapatan peribadi mereka. Pendapatan biasa isi rumah cukai tetap dikenakan kadar cukai isi rumah ...