Sekiranya berkenaan, majikan juga mesti memenuhi tarikh akhir tertentu yang menjadi penanda aras dalam organisasi dialog sosial dengan kakitangan atau wakil kesatuan mengenai isu-isu latihan vokasional dalam syarikat. Oleh itu, pengurusan diminta untuk berbincang secara rasmi dengan Jawatankuasa Sosial dan Ekonomi (CSE) melalui dua perundingan tahunan mengenai orientasi strategik syarikat dan dasar sosialnya *.

Sekiranya tidak ada perjanjian syarikat atau cawangan, kod tenaga kerja tidak menetapkan jadual waktu untuk perundingan ini, yang merangkumi pelbagai mata pelajaran: perubahan dalam pekerjaan, kelayakan, program latihan bertahun-tahun, magang dan, terutama sekali, rancangan pembangunan. kemahiran (PDC, bekas rancangan latihan).

Catatan: ketiadaan rundingan berkala mengenai PDC merupakan suatu kesalahan halangan bagi majikan yang boleh dipanggil oleh perwakilan staf, pendapat CSE namun tetap menjadi nasihat dalam semua kes.

 Bagi pihak mereka, dua hari bekerja sebelum mesyuarat CSE, anggota badan yang dipilih mempunyai kemungkinan untuk menghantar nota bertulis kepada majikan yang menyenaraikan soalan mereka yang mesti dijawab dengan alasan yang munasabah. Di syarikat yang mempunyai sekurang-kurangnya 50 pekerja, majikan mesti menyediakan wakil pekerja dengan

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  Kira sumbangan keselamatan sosial pekerja