Pengurus sebuah kedai, saya perhatikan melalui pengawasan video bahawa salah seorang pekerja saya menggunakan rak tanpa membayar apa yang diambilnya. Saya mahu memecatnya kerana kecuriannya. Bolehkah saya menggunakan gambar dari kamera pengintai sebagai bukti?

Pengawasan video: memastikan keselamatan harta benda dan premis tidak memerlukan maklumat pekerja

Dalam kes yang dikemukakan untuk penilaian oleh Mahkamah Kasasi, seorang pekerja yang diupah sebagai juruwang-jurujual di sebuah kedai membantah penggunaan rakaman pengawasan video, yang memberikan bukti bahawa dia melakukan kecurian di dalam kedai. Menurutnya, majikan yang menyediakan peranti pemantauan untuk mengamankan kedai mesti mewajarkan tujuan eksklusif ini untuk mengetepikan perundingan CSE mengenai pelaksanaan peranti itu, jika gagal, CSE mesti dirujuk dan pekerja dimaklumkan tentang kewujudannya.

Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa sistem pengawasan video yang telah dipasang untuk memastikan keselamatan stor, tidak merekodkan kegiatan pekerja di stesen kerja tertentu dan tidak digunakan untuk memantau orang yang terlibat di kedai tersebut. . Itu ...