25 Disember tidak akan menjadi percutian untuk semua orang. Tanpa mengambil kira perkhidmatan hotel, katering, kecemasan atau perkhidmatan perubatan, 9% wanita bekerja dan 2% lelaki bekerja di Perancis akan menjadi terpaksa bekerja pada hari Krismas, menurut tinjauan * yang dilakukan oleh laman Qapa. Di antara mereka yang ditinjau, 55% wanita Perancis dan 36% orang Perancis juga akan bersedia untuk bekerja 25 disember, terutamanya kerana alasan wang.

Tetapi bolehkah majikan memaksa pekerjanya bekerja pada hari Krismas dan Tahun Baru?

Le Kod Buruh mengiktiraf 11 cuti berkanun, termasuk 25 Disember dan 1 Januari (artikel L3133-1). Tetapi kecuali 1 Mei, mereka tidak semestinya tidak berfungsi. Hanya Alsace dan Moselle yang mempunyai rejim yang luar biasa, yang menurutnya cuti umum, kecuali dinyatakan sebaliknya, tidak berfungsi (artikel L3134-13 Kanun Buruh).

Periksa perjanjian kolektif

Oleh itu, majikan boleh meminta pekerjanya secara sah untuk datang bekerja pada 25 Disember dan 1 Januari jika dia mematuhi peruntukan kontrak. Sekiranya ...

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  Bolehkah majikan mengurangkan premium yang diperuntukkan dalam perjanjian kolektif sekiranya pekerja tidak memberi notis yang mencukupi mengenai ketidakhadirannya?