Proses merujuk kepada satu set aktiviti yang saling berkaitan atau berinteraksi yang menyumbang kepada penciptaan nilai tambah bagi sesebuah organisasi. Ia boleh distrukturkan ke dalam prosedur berbeza yang mewakili langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai objektif organisasi. Proses mewakili aliran maklumat dan sumber.

Hari ini penting dalam dunia perniagaan, pengurusan proses menawarkan banyak kelebihan: Memudahkan pengurusan organisasi, melihat amalan dan kaedah jabatan syarikat, meningkatkan perkhidmatan pelanggan, mengurangkan kos atau mengurangkan risiko.

Latihan ini menawarkan anda untuk mempelajari cara menguasai alat pengurusan proses yang penting: carta alir. Menggunakan perisian Microsoft Visio, anda akan belajar cara membina…

Teruskan membaca artikel di tapak asal →