Majikan dikehendaki menanggung sebahagian daripada kos perjalanan pekerja yang menggunakan pengangkutan awam.

Perjalanan ini mesti dilakukan dengan pengangkutan awam atau perkhidmatan penyewaan basikal awam.

Perlindungan sekurang-kurangnya 50% dari kos tiket langganan untuk perjalanan antara kediaman biasa dan tempat kerja (Kod Buruh, art. R. 3261-1).

Bayaran balik dibuat berdasarkan tambang kelas 2 dan mesti sesuai dengan perjalanan terpendek antara rumah dan tempat kerja. Ia mesti dilakukan selewat-lewatnya pada bulan selepas langganan digunakan.

Pas yang tempoh sahnya tahunan dikenakan penggantian pembayaran yang diedarkan setiap bulan selama tempoh penggunaan (Kod Buruh, art. R. 3261-4).

Pembayaran kos pengangkutan oleh majikan adalah tertakluk kepada penyerahan atau, jika tidak, penyerahan dokumen oleh pekerja (Kod Buruh, art. R. 3261-5).

ya, tanpa bukti, anda tidak berkewajiban untuk menutup sebahagian daripada kos langganan.

Ketahui bahawa anda juga mempunyai ...