Sejak 1 Januari 2019, dalam kerangka undang-undang untuk Kebebasan memilih masa depan profesional seseorang, CPF dikreditkan dalam euro dan tidak lagi dalam beberapa jam.

Apakah akaun latihan peribadi?

Akaun Latihan Peribadi (CPF) membolehkan mana-mana orang yang aktif, sebaik sahaja memasuki pasaran tenaga kerja dan sehingga tarikh di mana mereka menegaskan semua hak pencen mereka, untuk memperoleh hak pencen. latihan yang dapat digerakkan sepanjang kehidupan profesionalnya. Oleh itu, cita-cita Akaun Latihan Peribadi (CPF) adalah untuk menyumbang, atas inisiatif orang itu sendiri, untuk mengekalkan kebolehkerjaan dan menjamin kerjaya profesional.

Sebagai pengecualian dari prinsip yang disebutkan di atas, Akaun Latihan Peribadi (CPF) dapat terus dibiayai walaupun pemegangnya telah menegaskan semua hak pencennya, dan ini di bawah aktiviti sukarela dan sukarela yang dia jalankan.

KETAHUI
Akaun latihan peribadi (CPF) menggantikan hak individu untuk menjalani latihan (DIF) pada 1 Januari 2015, dengan disambung semula hak yang diperoleh atas yang terakhir. Baki jam DIF yang tidak habis digunakan boleh dipindahkan ke Akaun