Persaraan progresif: orang yang menyediakan aktiviti sambilan

Skim persaraan progresif terbuka untuk pekerja yang memenuhi syarat berikut:

bekerja sambilan mengikut pengertian Perkara L. 3123-1 Kanun Buruh; telah mencapai umur persaraan minimum yang sah (62 tahun bagi orang yang diinsuranskan yang lahir pada atau selepas 1 Januari 1955) dikurangkan sebanyak 2 tahun, tanpa boleh kurang daripada 60 tahun; mewajarkan tempoh 150 suku insurans hari tua dan tempoh yang diiktiraf sebagai setara (Kod Keselamatan Sosial, art. L. 351-15).

Sistem ini membolehkan pekerja melakukan aktiviti yang berkurang sambil mendapat sebahagian daripada pencen persaraan mereka. Bahagian pencen ini berbeza-beza mengikut jangka masa kerja sambilan.

Yang menjadi perhatian adalah bahawa dalam arti Kod Tenaga Kerja, dianggap sebagai sambilan, pekerja yang mempunyai waktu kerja yang lebih pendek:

untuk jangka masa sah 35 jam seminggu atau untuk jangka masa yang ditentukan oleh perjanjian kolektif (perjanjian cawangan atau syarikat) atau jangka masa kerja yang berlaku di syarikat anda jika durasinya kurang dari 35 jam; hingga jangka masa bulanan yang terhasil,