comme-un-pro.fr berjanji untuk memastikan laman web ini dikemas kini tepat pada masanya. Walau bagaimanapun, jika anda menghadapi masalah atau data lapuk, kami amat menghargainya jika anda memberitahu kami. Sila nyatakan di mana di tapak web anda membaca maklumat yang salah. Kami akan meneliti perkara ini secepat mungkin. Sila hantar jawapan anda melalui e-mel ke: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ketidaktepatan atau kekurangan, atau juga kerugian yang disebabkan oleh masalah yang disebabkan oleh atau wujud dalam penyebaran maklumat melalui Internet, seperti gangguan atau gangguan. Semasa menggunakan borang web, kami berusaha sedaya upaya untuk memastikan jumlah bidang wajib minimum. Untuk sebarang kerugian yang dialami akibat penggunaan data, nasihat atau idea yang diberikan oleh atau bagi pihak comm--un-pro.fr melalui laman web ini, comme-un-pro.fr tidak bertanggungjawab.

Penggunaan laman web dan semua komponennya (termasuk forum) adalah tertakluk kepada Syarat penggunaan. Penggunaan laman web ini hanya bermaksud pengetahuan dan penerimaan syarat penggunaan ini.

Respons dan permintaan untuk maklumat peribadi yang dihantar melalui e-mel atau menggunakan borang web akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti surat. Ini bermaksud bahawa anda dapat mengharapkan respons dari kami selambat-lambatnya satu bulan. Sekiranya terdapat permintaan yang rumit, kami akan memberitahu anda dalam satu bulan jika kami memerlukan maksimum 3 bulan.

Segala data peribadi yang anda berikan kepada kami sebagai sebahagian daripada tindak balas atau permintaan maklumat anda hanya akan digunakan sesuai dengan pernyataan privasi kami.

comme-un-pro.fr mesti berusaha sedaya upaya untuk melindungi sistemnya daripada sebarang bentuk penggunaan haram. comme-un-pro.fr mesti melaksanakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk tujuan ini, dengan mengambil kira, antara lain, keadaan terkini. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kerosakan sama sekali, secara langsung dan/atau tidak langsung, yang dialami oleh pengguna laman web, akibat daripada penggunaan sistemnya secara haram oleh pihak ketiga.

comme-un-pro.fr menolak semua tanggungjawab untuk kandungan laman web yang atau dari mana hiperpautan atau rujukan lain dibuat. Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga tertakluk kepada terma dan syarat pihak ketiga yang berkenaan.

Semua hak harta intelek dalam kandungan laman web ini adalah hak milik comme-un-pro.fr.

Penyalinan, pengedaran dan penggunaan lain dari dokumen-dokumen ini dilarang tanpa kebenaran bertulis dari comm--pro.fr, kecuali jika dan sejauh yang ditentukan oleh peraturan wajib (seperti hak untuk mengutip), kecuali petunjuk bertentangan kandungan.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau masalah kebolehaksesan laman web, jangan ragu untuk menghubungi kami.