"Projek Peralihan Profesional" (PTP) membolehkan semua pekerja menggerakkan mereka akaun latihan peribadi(CPF) atas inisiatifnya, untuk menjalankan tindakan latihan memperakui untuk menukar perdagangan atau profesion.


Semasa projek peralihan profesional, pekerja mendapat manfaat daripada cuti khusus di mana kontrak pekerjaannya digantung. Ganjarannya dikekalkan dalam keadaan tertentu. Sistem ini menggantikan cuti latihan individu (CIF).


Jawatankuasa antara profesional bersama serantau (CPIR) – persatuan "Transitions Pro" (ATpro), juga dipanggil Transitions Pro, memeriksa aplikasi untuk sokongan kewangan untuk projek peralihan profesional. Ia meliputi kos pendidikan, imbuhan dan, jika berkenaan, kos sampingan tertentu yang berkaitan dengan latihan.


Untuk dibimbing dalam pilihan latihan semulanya dan dalam menyiapkan failnya, pekerja boleh mendapat manfaat daripada sokongan oleh penasihat pembangunan kerjaya (CEP). CEP memaklumkan, membimbing dan membantu pekerja untuk memformalkan projeknya. Dia mencadangkan pelan pembiayaan.


Pada akhir kursus latihannya, penggantungan kontrak pekerja tamat. Dia kembali ke stesen kerjanya atau