Cetak Mesra, PDF & E-mel

Anda adalah majikan kepada satu atau lebih pekerja kurang upaya (atau yang telah mengambil langkah untuk mengiktiraf ketidakupayaan): bantuan ini bertujuan untuk membimbing dan menyokong anda dan pekerja anda dalam menjalankan tugas mereka dan profesional pembangunan mereka dalam syarikat anda.

Apakah sokongan untuk penerimaan, integrasi dan pembangunan profesional orang kurang upaya?

Bantuan itu diberikan berdasarkan pelan tindakan yang menyatakan langkah-langkah yang anda lakukan sebagai majikan untuk memastikan pengambilan tugas atau pembangunan profesional pekerja.

Ia bertujuan untuk memudahkan:

penerimaan dan integrasi orang kurang upaya yang baru diambil; sokongan untuk jawatan baharu dalam konteks pembangunan profesional dan/atau mobiliti dan/atau berikutan perubahan dalam stesen kerja atau syarat pelaksanaan aktiviti pekerja kurang upaya.Berapakah kos yang ditanggung oleh bantuan ini?

Bantuan ini boleh menampung kos yang berkaitan dengan:

sokongan untuk pengurus dalam mengambil kira ketidakupayaan, sokongan individu untuk orang atau penyelia (tunjuk ajar, bimbingan, masa bimbingan khusus), kesedaran dan/atau program latihan untuk

READ  Bonus magang 2021