Dihantar pada 08/03/2021 jam 16:59 oleh kakitangan editorial Éditions Tissot in Ganjaran.

Buletin Keselamatan Sosial rasmi (BOSS) adalah pangkalan data dokumentari digital yang boleh diakses di Internet. Ini menyatukan peraturan mengenai sumbangan dan sumbangan keselamatan sosial. Elemen pertama dapat diakses tetapi kandungannya akan menentang pentadbiran hanya dari 1 April 2021.