Undang-undang pembiayaan Jaminan Sosial 2021 menggandakan jangka masa cuti pengkelasan semula sekiranya latihan latihan profesional. Cuti penempatan semula diambil dalam tempoh notis dan pekerja mendapat imbuhan biasa. Sekiranya cuti penempatan semula melebihi tempoh pemberitahuan, undang-undang memperuntukkan bahawa elaun yang dibayar oleh majikan dalam tempoh ini dikenakan sistem sosial yang sama dengan elaun aktiviti separa. Langkah terakhir ini juga berlaku untuk cuti mobiliti dalam had cuti 12 bulan pertama atau 24 bulan juga sekiranya berlaku latihan semula vokasional.

Cuti pengkelasan semula dan cuti mobiliti: mempromosikan kembali bekerja

Cuti pengkelasan semula

Di syarikat yang mempunyai sekurang-kurangnya 1000 pekerja, apabila kemungkinan adanya redundansi ekonomi, majikan mesti menawarkan cuti kerja pekerja yang berkenaan.
Tujuan cuti ini adalah untuk membolehkan pekerja mendapat manfaat daripada tindakan latihan dan unit sokongan mencari pekerjaan. Pembiayaan untuk tindakan penempatan semula dan pampasan disediakan oleh majikan.

Tempoh maksimum cuti ini adalah, pada dasarnya, 12 bulan.

Cuti mobiliti

Dalam kerangka perjanjian kolektif yang berkaitan dengan penamatan kontrak kolektif atau berkaitan dengan pengurusan ...

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  Bina empayar Instagram tanpa automasi