Kebolehgunaan air, pencegahan banjir, pemeliharaan persekitaran akuatik adalah semua perkara yang ditangani oleh pihak berkuasa awam. Tetapi apakah sebenarnya dasar air di Perancis? Siapa yang menjaga pengurusan dan rawatan air? Bagaimanakah dasar ini dilaksanakan dan dengan pembiayaan apa? Begitu banyak soalan yang MOOC ini jawab.

Dia membawakan anda pengetahuan utama untuk memahami pengurusan, operasi dan cabaran dasar air awam di Perancis, menangani elemen berikut dalam 5 soalan:

  • Definisi dan skop dasar awam
  • Sejarah dasar awam
  • Pelakon dan tadbir urus
  • Kaedah pelaksanaan
  • Kos dan harga pengguna
  • Isu semasa dan akan datang

Mooc ini akan membolehkan anda memahami dasar air awam di Perancis.

Teruskan membaca artikel di tapak asal →

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  30 juta euro untuk menyokong pekerjaan bersekutu