Faedah dalam jenis 2021: makanan

Penyertaan dalam kos makan oleh majikan adalah faedah dalam bentuk yang ditambah dengan imbuhan tunai pekerja. Kelebihan ini termasuk sepenuhnya dalam asas sumbangan sosial.

Untuk menentukan jumlahnya, penilaian tetap mengenai kos makanan mesti dilakukan.

Faedah dalam jenis 2021: perumahan

Penyediaan perumahan kepada pekerja merupakan faedah dalam bentuk jika peruntukan ini percuma atau jika sewa yang dibayar tetap rendah.

Manfaat perumahan dalam bentuk ini dinilai secara tetap berdasarkan skala yang merangkumi faedah sampingan: air, gas, elektrik, pemanasan, garaj.

Penilaian bergantung pada kedua-dua pendapatan kasar pekerja dan bilangan bilik di penginapan.

Skala baru 2021 untuk faedah makanan dan perumahan dalam bentuk baru diperbaharui.

Faedah dalam bentuk: pengarah syarikat

Penilaian kadar tetap boleh digunakan untuk:

minoriti dan pengurus yang sama SARL dan SELARL; pengerusi lembaga pengarah, pengurus besar dan timbalan pengurus besar SA dan SELAFA (syarikat latihan liberal dalam bentuk tanpa nama) dan pengurus besar dan pengarah…

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  Formula Intensif: latihan vokasional sepenuh masa untuk profesion baru