Hadiah dan baucar 2020: syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat pengecualian

Hadiah dan baucar tidak boleh diwajibkan

Untuk mendapat keuntungan dari pengecualian sosial, hadiah yang diberikan kepada pekerja anda mesti benar-benar ditawarkan oleh anda.

Dengan kata lain, ini bukan merupakan kewajiban yang Anda laksanakan berdasarkan, misalnya, dari Anda perjanjian kolektif, peruntukan kontrak pekerjaan atau penggunaan.

Peruntukan hadiah dan baucar tidak boleh diskriminasi

Anda boleh memutuskan untuk memberikan hadiah kepada hanya seorang pekerja ketika meraikan acara tertentu yang menyangkut pekerja ini (perkahwinan, kelahiran, dll.).

Selebihnya, hadiah yang anda berikan mesti diberikan kepada semua pekerja, atau kepada kategori pekerja.

Berhati-hatilah, jika anda kehilangan hadiah atau baucar kepada pekerja dengan alasan yang dianggap subjektif (umur, asal, jantina, keanggotaan kesatuan, penyertaan dalam mogok, dll.), Terdapat diskriminasi.

Perkara yang sama berlaku jika anda melakukannya untuk memberi hukuman secara tidak langsung kepada pekerja (terlalu banyak daun sakit, kelewatan berulang, dll.).

Hadiah dan baucar yang diberikan tidak boleh melebihi had tertentu

Untuk tidak