Bagi orang yang paling jauh dari pekerjaan, halangan yang berkaitan dengan mobiliti berulang. Hampir 7 juta orang, atau sekitar 20% populasi usia bekerja, sukar untuk bergerak di sekitar Perancis. 28% orang dalam integrasi profesional meninggalkan pekerjaan atau latihan mereka kerana alasan mobiliti : mereka tidak memiliki akses ke alat transportasi, tidak memiliki kendaraan atau tidak memiliki lesen memandu.

Untuk mempermudah pergerakan semua orang Perancis, Brigitte Klinkert, Delegasi Menteri untuk Integrasi kepada Menteri Tenaga Kerja, Pekerjaan dan Integrasi mengumumkan pada Selasa 16 Mac semasa pertemuan penyertaan perbankan Observatory (OIB) 50% kenaikan jaminan Negara untuk kredit mikro peribadi untuk membiayai penyelesaian mobiliti sebagai sebahagian daripada projek integrasi pekerjaan.

Sokongan tambahan negara ini bertujuan untuk memberi sekitar 26 pinjaman pada tahun 000, berbanding 15 pada tahun 000, kepada orang yang dikecualikan dari pekerjaan, dengan jaminan Negara, untuk membiayai pemerolehan kereta, roda dua, pembaikan kenderaannya, lesen memandu atau insurans kenderaan.

Bank Perancis, Bank-bank