Objektif kursus ini adalah untuk memahami isu keselamatan dalam rangkaian komputer, dan lebih tepat lagi untuk mempunyai pengetahuan yang baik tentang ancaman dan mekanisme perlindungan, untuk memahami bagaimana mekanisme ini sesuai dengan seni bina rangkaian dan '' memperoleh pengetahuan dalam penggunaan alat penapisan dan VPN biasa di bawah Linux.

Keaslian MOOC ini terletak pada bidang tematik yang terhad kepada
keselamatan rangkaian, tahap kepakaran yang tinggi untuk pembelajaran jarak jauh, dan akibat tawaran TP yang ditawarkan (persekitaran Docker di bawah GNU/Linux dalam mesin maya).

Mengikuti latihan yang disediakan dalam MOOC ini, anda akan mempunyai pengetahuan tentang pelbagai topologi rangkaian FTTH, anda akan mempunyai konsep kejuruteraan, anda akan mengetahui teknologi gentian dan kabel serta aksesori yang digunakan. Anda akan mengetahui cara rangkaian FTTH digunakan dan ujian serta ukuran yang dijalankan semasa pemasangan rangkaian ini.