Kontrak konsesi, yang telah menjadi alat pilihan di Perancis untuk membangunkan infrastruktur utama, masih merupakan kontrak pilihan yang digunakan oleh Kerajaan Negeri atau pihak berkuasa tempatan untuk memodenkan atau membina kemudahan awam baharu. Rejim undang-undang yang digunakan untuk kontrak ini telah berkembang dengan ketara, khususnya di bawah pengaruh Komuniti, untuk beralih daripada kontrak intuitu personae kepada kategori kontrak perolehan awam.

MOOC bertajuk "Konsesi" ini bertujuan untuk membentangkan secara didaktik, peraturan utama yang terpakai untuk kontrak ini.

Kursus ini mengambil kira pembaharuan Disember 2018 yang memperkenalkan "Kod Perintah Awam" ke dalam undang-undang Perancis. .

Teruskan membaca artikel di tapak asal →

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  Bagaimana untuk membuat invois yang tidak boleh dicela?