Apakah sekularisme… dan apa yang tidak?

Prinsip pemisahan gereja dan negara, iaitu kemerdekaan timbal balik mereka, telah ditetapkan oleh undang-undang 9 Disember 1905. Oleh itu, Perancis adalah Republik yang tidak boleh dibahagikan, sekular, demokratik dan sosial ( artikel XNUMX Perlembagaan Republik Kelima)

Persoalan sekularisme dan lebih luas lagi persoalan agama adalah sejak akhir 1980-an (pemakaian tudung oleh gadis remaja di sebuah kolej di Creil), subjek yang kerap menjadi kontroversi dalam masyarakat Perancis serta tanggapan yang terlalu kerap. salah.faham atau salah tafsir.

Banyak persoalan yang timbul, bagi pegawai awam khususnya dan rakyat amnya, tentang apa yang dibenarkan atau tidak, mengenai konsep kebebasan asasi, tanda atau pakaian yang berkonotasi agama, menghormati ketenteraman awam, berkecuali dalam ruang yang berbeza.

Dengan penghormatan mutlak terhadap kebebasan hati nurani, sekularisme adalah penjamin "hidup bersama" gaya Perancis, sebuah konsep yang diiktiraf oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropah.

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  Keperluan Pasukan