Sekiranya bapa atau ibu bapa kedua anak mendapat hak dan perlindungan yang sama dengan ibu? Persoalannya bersifat topikal kerana rang undang-undang pembiayaan jaminan sosial untuk 2021 merancang untuk diperpanjang hingga dua puluh lima hari, termasuk tujuh hari wajib, tempoh cuti bapa atau penjagaan anak ditambah dengan 3 hari cuti kelahiran). Walaupun perlindungan yang diberikan sebelum kelahiran anak tetap disediakan untuk wanita hamil, perlindungan yang diberikan setelah kelahiran semakin banyak dikongsi dengan ibu bapa kedua, atas nama prinsip kesetaraan. Ini terutama berlaku dengan perlindungan terhadap pemecatan.

Kod buruh mengatur perlindungan pekerjaan wanita hamil dan ibu muda: pemecatan dilarang dalam tempoh cuti bersalin; untuk tempoh kehamilan dan sepuluh minggu setelah pekerja kembali ke syarikat, ia dikenakan kesalahan besar atau ketidakupayaan untuk mengekalkan kontrak dengan alasan yang tidak berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran anak (C trav., art. L. 1225-4). Hakim Komuniti menjelaskan bahawa arahan itu berasal