ANSSI akan bekerjasama, bersama Kementerian Eropah dan Hal Ehwal Luar, untuk mengukuhkan penyelarasan Kesatuan Eropah sekiranya berlaku krisis siber yang besar.

Serangan siber besar boleh memberi kesan yang berkekalan ke atas masyarakat kita dan ekonomi kita pada skala Eropah: EU mesti bersedia untuk menangani peristiwa sedemikian. Rangkaian pihak berkuasa Eropah yang bertanggungjawab dalam pengurusan krisis siber (CyCLONe) akan bertemu pada penghujung Januari, dengan sokongan Suruhanjaya Eropah dan ENISA, untuk membincangkan cabaran yang ditimbulkan oleh krisis berskala besar dan cara untuk membangunkan dan meningkatkan kerjasama dan mekanisme bantuan bersama dalam EU. Pertemuan ini juga akan menjadi peluang untuk meneroka peranan yang boleh dimainkan oleh pelakon sektor swasta yang dipercayai, termasuk penyedia perkhidmatan keselamatan siber, dalam menyokong keupayaan kerajaan sekiranya berlaku serangan siber besar.
Mesyuarat rangkaian CyCLONe akan menjadi sebahagian daripada urutan latihan yang akan melibatkan pihak berkuasa politik Eropah di Brussels dan yang akan bertujuan untuk menguji artikulasi aspek dalaman dan luaran pengurusan krisis siber dalam EU.

ANSSI akan bekerja, bersama-sama dengan Suruhanjaya Eropah