• Mengetahui kekhususan latihan perantisan dan status perantis, kelebihan dan kekurangannya
  • Kenal pasti latihan dan profesion yang boleh diakses melalui perantisan
  • Fahami cara seorang perantis menggabungkan kehidupan perniagaannya dan kehidupan pelajarnya
  • Cari kontrak perantisan

Deskripsi

Objektif MOOC ini adalah untuk mengetahui kemungkinan yang ditawarkan oleh latihan perantisan dalam pendidikan tinggir. Ia melibatkan semua komponen yang membangunkan laluan latihan ini.

MOOC menawarkan banyak kemungkinan untuk orientasi dan untuk membantu pelajar sekolah menengah dan kolej menemui laluan latihan yang mereka tidak begitu biasa, untuk membantu memecahkan pembiakan sosial dan membuka bidang kemungkinan.

Latihan perantisan dalam pendidikan tinggi masih kurang difahami oleh pelajar sekolah menengah, pelajar dan guru. Pembangunan laluan latihan ini bagaimanapun satu isu penting yang melibatkan beberapa komponen.

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  Asas komunikasi awam wilayah