Ordinan bertarikh 21 Ogos 2019 menjelaskan prosedur untuk melaksanakan Pro-A, dengan mewajibkan rakan sosial untuk berunding di peringkat cabang profesional perjanjian yang menentukan sijil yang layak untuk sistem ini.
Setelah disimpulkan, perjanjian ini diserahkan kepada Direktorat Jenderal Buruh yang kemudian melanjutkannya dengan mengeluarkan perintah yang diterbitkan dalam Jurnal Rasmi.

Sebagai peringatan, peluasan ini tertakluk pada kepatuhan terhadap kriteria yang membuktikan perubahan aktiviti dalam sektor yang bersangkutan. Risiko ketinggalan kemahiran pekerja juga diambil kira oleh pihak pentadbiran.
Bergantung pada ketentuan yang dirundingkan di tingkat cabang, terserah kepada Penyeragaman untuk menampung seluruh atau sebagian biaya pendidikan, serta biaya pengangkutan dan penginapan yang ditanggung di bawah Pro-A, berdasarkan jumlah sekaligus. Sekiranya perjanjian cawangan yang diperpanjang oleh Kementerian Tenaga Kerja memperuntukkannya, OPCO dapat memasukkan dalam liputannya imbuhan dan caj sosial dan kontrak pekerja, dalam batas gaji minimum setiap jam.

Nota: apabila latihan berlaku semasa waktu bekerja, syarikat dikehendaki mengekalkan ...