Dari 15 Jun 2021

Apabila hak CPF pekerja dari sektor milik Ocapiat tidak mencukupi, adalah mungkin untuk meminta dana tambahan dari OCAPIAT untuk dapat membiayai sisa projek latihan.

Dalam beberapa kes, dan ini adalah perkara baru yang dilaksanakan mulai 15 Jun 2021, a sumbangan pembinaan bersama diberikan oleh OCAPIAT (dalam keadaan tertentus).

Siapa yang prihatin dan untuk latihan mana? Semua syarikat dengan pekerja kurang dari 50 orang, Apa pun sektor mereka, mereka mesti menjadi anggota OCAPIAT, akan mendapat keuntungan daripada pembiayaan sehingga: 100% dari selebihnya dibayar Untuk sebarang perakuan yang layak mendapat CPF (gelaran, diploma, sijil kelayakan profesional, CléA, dll.). Hanya syarikat yang mempunyai lebih daripada 50 pekerja di sektor makanan (dan tidak termasuk syarikat-syarikat dalam sektor perkapalan dan eksport buah-buahan dan sayur-sayuran dan syarikat-syarikat dalam rangkaian pusat ekonomi desa), akan dibiayai oleh OCAPIAT hingga: € 1 untuk sijil kelayakan profesional 800 € 1 untuk gelaran profesional atau diploma € 600 untuk pensijilan CléA dan CléA Numérique