Keusahawanan sosial ialah pendekatan inovatif yang menggabungkan prinsip perniagaan dan matlamat sosial untuk mewujudkan impak positif kepada masyarakat dan alam sekitar. HP LIFE, inisiatif e-pembelajaran Hewlett-Packard, menawarkan latihan percuma bertajuk “Keusahawanan sosial" untuk membantu usahawan dan profesional memahami konsep utama keusahawanan sosial dan membangunkan kemahiran yang diperlukan untuk melancarkan dan menjalankan perusahaan sosial yang berjaya.

Dengan mengikuti kursus "Keusahawanan Sosial" HP LIFE, anda akan belajar cara mengenal pasti peluang perusahaan sosial, mereka bentuk model perniagaan yang mampan dan mengukur kesan sosial dan alam sekitar perniagaan anda.

 Memahami prinsip-prinsip keusahawanan sosial

Keusahawanan sosial adalah berdasarkan satu set prinsip utama yang membezakan perusahaan sosial daripada perniagaan tradisional. Latihan "Keusahawanan Sosial" HP LIFE akan membantu anda memahami prinsip ini dan menerapkannya dalam penciptaan dan pengurusan perusahaan sosial anda. Antara aspek utama yang dibincangkan dalam latihan adalah:

  1. Misi sosial: Ketahui cara perusahaan sosial meletakkan misi sosial di tengah-tengah model perniagaan mereka, berusaha menyelesaikan masalah sosial atau alam sekitar sambil menjana pendapatan.
  2. Kemampanan Kewangan: Ketahui cara perusahaan sosial menggabungkan kemampanan kewangan dengan matlamat sosial mereka, mengimbangi keuntungan dan impak sosial.
  3. Pengukuran impak: Fahami kepentingan mengukur kesan sosial dan alam sekitar perusahaan sosial anda, dan temui alat dan kaedah untuk melakukannya dengan berkesan.

 Melancarkan dan menjalankan perusahaan sosial yang berjaya

Latihan "Keusahawanan Sosial" HP LIFE akan membimbing anda melalui langkah-langkah utama untuk melancarkan dan menjalankan perusahaan sosial yang berjaya, meliputi aspek seperti mentakrifkan misi sosial, mereka bentuk model perniagaan, pembiayaan dan pengukuran impak.

Dengan mengikuti kursus ini, anda akan membangunkan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk:

  1. Mengenal pasti peluang perusahaan sosial: Ketahui cara mengesan isu sosial dan alam sekitar yang boleh ditangani oleh perusahaan sosial, dan menilai potensi pasaran untuk idea anda.
  2. Mereka bentuk model perniagaan yang mampan: Membangunkan model perniagaan yang menggabungkan misi sosial, daya maju kewangan dan kesan alam sekitar, dengan mengambil kira keperluan pihak berkepentingan dan sumber yang tersedia.
  3. Cari pembiayaan yang betul: Ketahui tentang sumber pembiayaan khusus untuk perusahaan sosial, seperti pelabur impak, geran dan pinjaman impak sosial, dan ketahui cara menyediakan permintaan pembiayaan yang menarik.
  4. Mengurus dan mengembangkan perusahaan sosial anda: Ketahui cara mengurus cabaran khusus untuk perusahaan sosial, seperti mengimbangi matlamat kewangan dan sosial, merekrut dan memotivasikan pekerja, dan menyampaikan impak anda kepada pihak berkepentingan.

Dengan mengikuti kursus HP LIFE "Keusahawanan Sosial", anda akan membangunkan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencipta dan mengurus perusahaan sosial yang berjaya dan memberi kesan positif kepada masyarakat dan alam sekitar. Latihan ini akan menyediakan anda untuk menghadapi cabaran dan merebut peluang unik keusahawanan sosial, membolehkan anda menyumbang kepada dunia yang lebih adil dan mampan sambil membangunkan kerjaya profesional anda.