Cetak Mesra, PDF & E-mel

Perjanjian kolektif: bagaimana untuk menggunakan aktiviti separa jangka panjang (APLD)?

Aktiviti jangka panjang separa (dikenali sebagai APLD) juga dipanggil "aktiviti pengurangan untuk pekerjaan berterusan (ARME)" ialah sistem yang dibiayai bersama oleh Negara dan UNEDIC. Vokasinya: untuk membolehkan syarikat yang menghadapi pengurangan aktiviti yang berkekalan untuk mengurangkan waktu bekerja. Sebagai balasan, syarikat mesti membuat komitmen tertentu, terutamanya dari segi mengekalkan pekerjaan.

Tiada kriteria saiz atau sektor aktiviti diperlukan. Walau bagaimanapun, untuk menyediakan sistem ini, majikan mesti bergantung pada perjanjian pertubuhan, syarikat atau kumpulan, atau, jika berkenaan, perjanjian cawangan lanjutan. Dalam kes kedua, majikan membuat dokumen mengikut ketetapan perjanjian cawangan.

Majikan juga mesti mendapatkan pengesahan atau kelulusan daripada Pentadbiran. Dalam amalan, dia menghantar perjanjian kolektif (atau dokumen unilateral) kepada DIRECCTEnya.

DIRECCTE kemudian mempunyai 15 hari (untuk mengesahkan perjanjian) atau 21 hari (untuk meluluskan dokumen). Jika failnya diterima, majikan boleh mendapat manfaat daripada sistem untuk tempoh boleh diperbaharui selama 6 bulan, dengan maksimum 24 bulan, berturut-turut atau tidak, dalam tempoh 3 tahun berturut-turut.

Dalam latihan…

READ  Latihan perantisan dalam pendidikan tinggi