Pada akhir kursus ini, anda akan dapat:

  • Menguasai penggunaan tanda ejaan
  • Memahami keteraturan ejaan leksikal
  • Mengaplikasikan peraturan ejaan tatabahasa
  • Kenal pasti pengakhiran konjugasi homofon

Penerangan Produk

Ketiadaan penguasaan ejaan yang betul boleh menjadi penghalang, malah kecacatan sebenar dalam apa jua situasi penulisan, baik di universiti mahupun di alam pekerjaan.

MOOC ini akan menangani konsep asas yang paling bermasalah ejaan Perancis, mengikut inventori kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh pelajar universiti. Oleh itu, kami dengan sengaja akan mengenepikan kehalusan yang menggembirakan para pemurni dan juara ejaan fokus pada soalan yang kita tanya diri kita setiap hari.

Melalui pengulanganlah kami mengintegrasikan ejaan yang terbaik! Oleh itu, pelajar akan dapat menilai dan mengukuhkan tahap penguasaan ejaannya berkat banyak latihan (peruntukan, latihan kendiri atau semakan) yang ditawarkan sepanjang MOOC.

Teruskan membaca artikel di tapak asal →