Kadar elaun ganti rugi dan sebahagian aktiviti: rejim common law

Dalam aktiviti separa, anda membayar pampasan setiap jam kepada pekerja yang sepadan dengan 70% daripada gaji kasar mereka. Imbuhan maksimum untuk pengiraan ganti rugi adalah terhad kepada 4,5 SMIC.

Pada 1 Februari 2021, kadar peruntukan per jam meningkat kepada 60% daripada imbuhan rujukan kasar. Penurunan ini ditangguhkan hingga 1 Mac. Oleh itu, kadar peruntukan per jam tetap pada 70% sehingga 28 Februari.

Peruntukan yang memperuntukkan bahawa indemniti bersih yang dibayar mungkin tidak melebihi imbuhan bersih setiap jam biasa pekerja dan yang menyatakan bahawa indemniti dan imbuhan bersih difahamkan selepas ditolak caruman mandatori dan caruman yang ditahan oleh majikan hendaklah memohon mulai 1 Februari. Tetapi kemasukannya juga ditangguhkan ke 1 Mac 2021.

Sehingga 31 Januari 2021, kadar peruntukan elaun aktiviti separa ditetapkan pada 60% daripada imbuhan kasar setiap jam pekerja yang berkenaan dalam had gaji minimum 4,5 jam. Ia meningkat kepada 36% daripada gaji kasar pekerja sebelumnya pada 1 Februari 2021.

Tetapi kerana keadaan ...