Disleksia menjejaskan beribu-ribu pelajar di universiti Perancis. Cacat ini berkaitan dengan kemudahan dan kebolehan individu membaca dan menulis, justeru menjadi penghalang - tetapi tidak sama sekali had - kepada keupayaan mereka untuk belajar in situ. Guru pendidikan tinggi dengan mudah boleh mengambil bahagian dalam sokongan disleksia, dengan syarat mengetahui dengan lebih baik sifat kecacatan ini dan pelbagai cara sokongan gangguan ini.

Dalam kursus kami "Pelajar disleksia di dewan kuliah saya: Memahami dan membantu", kami ingin membiasakan anda dengan disleksia, pengurusan medik-sosialnya dan kesan gangguan ini terhadap kehidupan universiti.

Kita akan melihat proses kognitif yang dimainkan dalam disleksia dan kesannya terhadap kerja akademik dan pembelajaran. Kami akan menerangkan terapi pertuturan yang berbeza dan ujian penilaian neuro-psikologi yang membolehkan doktor membuat diagnosis dan mencirikan profil setiap individu; langkah ini adalah penting supaya pelajar dapat lebih memahami gangguannya dan meletakkan yang diperlukan untuk kejayaannya sendiri. Kami akan berkongsi dengan anda kajian tentang orang dewasa yang menghidap disleksia, dan lebih khusus mengenai pelajar yang menghidap disleksia. Selepas perbincangan dengan profesional sokongan daripada perkhidmatan universiti untuk menerangkan bantuan yang tersedia untuk anda dan pelajar anda, kami akan menawarkan anda beberapa kunci untuk menyesuaikan pengajaran anda dengan kecacatan yang tidak kelihatan ini.