Pemindahan jam DIF ke CPF: peringatan

Sejak 2015, akaun latihan peribadi (CPF) menggantikan hak individu untuk latihan (DIF).

Bagi mereka yang merupakan pekerja pada tahun 2014, adalah tanggungjawab mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memindahkan hak mereka di bawah DIF ke akaun latihan peribadi mereka. Transposisi ke CPF tidak automatik.

Sekiranya pekerja tidak mengambil langkah ini, hak mereka yang diperoleh akan hilang secara kekal.

Anda harus tahu bahawa pada asalnya, pemindahan harus dilakukan selewat-lewatnya pada 31 Disember 2020. Tetapi masa tambahan telah diberikan. Pekerja yang berkenaan mempunyai sehingga 30 Jun 2021.

Pemindahan jam DIF ke CPF: syarikat dapat memberitahu pekerja

Untuk membuat pemegang hak mengetahui DIF, Kementerian Tenaga Kerja melancarkan kempen informasi di kalangan pekerja, serta syarikat, persekutuan profesional dan rakan sosial.

Dalam keadaan tertentu, sehingga 31 Disember 2014, pekerja dapat memperoleh hingga 20 jam hak DIF per tahun, hingga batas maksimum 120 jam kumulatif.
Kementerian Tenaga Kerja menetapkan bahawa bagi seseorang yang tidak pernah menggunakan hak mereka, ini dapat mewakili ...