Kerja Telekomunikasi: apakah cadangan semasa?

Teleworking harus menjadi peraturan untuk semua aktiviti yang memungkinkannya. Ia mesti 100% untuk pekerja yang dapat melakukan semua tugas mereka dari jauh. Namun, sejak 6 Januari 2021, seorang pekerja dapat meminta untuk kembali berhadapan maksimum satu hari seminggu, dengan persetujuan anda (lihat artikel kami "Protokol nasional: kelonggaran cadangan kerja telekomunikasi hingga 100%").

Walaupun langkah-langkah kesihatan baru-baru ini diperkuat, terutama mengenai jarak sosial dan topeng, dan Perdana Menteri mengumumkan pada 29 Januari penggunaan efektif untuk kerja telekomunikasi yang diperkuat, tidak ada perubahan yang dibuat dalam protokol kesihatan mengenai masalah ini.

Dalam arahan yang baru saja dikeluarkan untuk inspektorat tenaga kerja, Direktorat Jenderal Buruh menegaskan dengan jelas bahawaApabila tugas itu dapat dilakukan secara telekomunikasi, mereka mesti dilakukan secara telekomunikasi. Kerja telekomunikasi dapat total jika sifat tugas memungkinkan atau sebahagian jika hanya tugas tertentu yang dapat dilakukan dari jarak jauh.

Kemungkinan untuk kembali sendiri satu hari dalam seminggu untuk mengelakkan risiko pengasingan dikondisikan ...