Latihan ini menawarkan pengenalan kepada pengurusan strategik. Apabila syarikat ingin membangun, ia meletakkan strategi yang akan membimbingnya dalam jangka panjang. Sebelum definisi strateginya, syarikat mesti menjalankan diagnosis untuk menganalisis elemen persekitaran dalaman dan luarannya dengan lebih baik.

Untuk menjalankan analisis ini, adalah perlu untuk memikirkan elemen penting aktivitinya: perniagaan teras, pelanggan, misi, pesaing, dll. Elemen ini menyediakan rangka kerja yang sesuai dengan diagnosis strategik.

Latihan ini menawarkan anda, berdasarkan kerja profesor strategi Michael Porter, untuk mengkaji alat yang berbeza untuk menjalankan diagnosis strategik syarikat. Di samping itu, kursus ini menawarkan strategi yang berkesan untuk mencari maklumat dengan kaedah tolak dan tarik…

Teruskan membaca artikel di tapak asal →

READ  Asas Outlook di web