Cetak Mesra, PDF & E-mel

Pengeluaran digital terus meningkat. Kami mencipta, mengurus dan bertukar lebih banyak dokumen dan data dalam organisasi kami dan dengan rakan kongsi kami. Dalam kebanyakan kes, jisim maklumat baharu ini tidak dieksploitasi kepada nilai saksamanya: kehilangan dan dokumen pendua, rasuah integriti data nilai probatif, pengarkiban terhad dan tidak teratur, klasifikasi sangat peribadi tanpa logik. berkongsi dalam struktur , dan lain-lain.

Oleh itu, objektif Mooc ini adalah untuk memberi anda kunci untuk menjalankan pengurusan dokumen dan projek organisasi data, sepanjang keseluruhan kitaran hayat maklumat, daripada penciptaan/penerimaan dokumen, sehingga pengarkibannya dengan nilai probatif.

Terima kasih kepada pelaksanaan metodologi Pengurusan Rekod yang dipertingkatkan dengan kemahiran pengurusan projek, kami akan dapat bekerjasama dalam beberapa tema:

  •     Pengenalan kepada piawaian organisasi dan teknikal untuk pengurusan dokumen
  •     Asas normatif Pengurusan Rekod
  •     Pendigitalan dokumen
  •     EDM (Pengurusan Dokumen Elektronik)
  •     Pemerolehan nilai probatif dokumentasi digital, khususnya melalui tandatangan elektronik
  •     Pengarkiban elektronik dengan nilai probatif dan sejarah
READ  Tapak Place de l'Emploi Public (PEP) berwajah baharu