Peranti Peralihan kolektif ou "Transco" bertujuan untuk melindungi pekerja yang pekerjaannya dalam bahaya, dengan menawarkan mereka peningkatan kemahiran melalui latihan yang diperakui menyediakan mereka untuk profesion yang menjanjikan, sambil mendapatkan imbuhan mereka semasa kursus ini dengan pengekalan kontrak pekerjaan mereka.

Pelaksanaan operasi diperincikan dalam pekeliling Kementerian Buruh bertarikh 11 Januari 2021. Ia telah diedarkan kepada perkhidmatan Negeri yang berkenaan serta kepada aktor pekerjaan di wilayah tersebut.

Pengenalpastian profesion yang menjanjikan Senarai akan disediakan di setiap wilayah untuk mengutamakan pembiayaan laluan pekerja ke arah profesion ini. Di peringkat wilayah, senarai ini telah disediakan pada suku terakhir 2020. Senarai ini mungkin dipecahkan mengikut kawasan pekerjaan dan ditambah pada 2021 pada peringkat wilayah yang lebih halus.
Senarai ini disahkan oleh Crefop dan kemudian disampaikan kepada para pelakon dan diterbitkan di laman web Direccte dan prefektur.

Penyiasatan fail dan sokongan kewanganPeralihan Pro (ATPro) memberi arahan dan menerima permintaan sokongan kewangan jalan peralihan profesional sebagai sebahagian daripada a Transco, terutama berkaitan dengan konsistensi dan kesesuaiannya. Dia

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  Bagaimana cara menghafal kosa kata anda secara kekal?