Pampasan untuk aktiviti separa

Pampasan dibayar kepada pekerja

Dengan mengambil kira keadaan kesihatan, berlakunya sistem reformasi aktiviti separa undang-undang separa (awalnya dijadualkan pada 1 November 2021) akhirnya ditangguhkan ke 1 Januari 2021. Oleh itu, sehingga 31 Disember 2020, Pampasan aktiviti separa yang dibayar oleh majikan kepada pekerja tetap ditetapkan pada 70% daripada pampasan rujukan per jam kasar (Buruh C., art. R. 5122-18).

Keputusan n ° 2020-1316 juga memberikan perincian mengenai pengumpulan elaun pampasan untuk cuti berbayar dan elaun aktiviti separa. Mulai 1 November, apabila percutian berbayar dijelaskan dalam bentuk elaun pampasan, elaun ini dibayar sebagai tambahan kepada elaun aktiviti separa.

Pada 1 Januari 2021, kadarnya meningkat kepada 60% daripada upah setiap jam rujukan; gaji rujukan terhad kepada 4,5 kali gaji minimum setiap jam. Pada prinsipnya, tidak akan ada peningkatan penggantian untuk kepentingan sektor yang dilindungi.

Mengenai isu pengiraan pampasan, Keputusan No. 2020-1316 pada 30 Oktober 2020 menetapkan terma dan syarat untuk mengira pampasan bagi pekerja yang menerima unsur-unsur pampasan berubah atau dibayar secara tidak tetap.

Teruskan membaca artikel di laman web asal →

READ  Asas Excel 2016