Perjanjian kolektif: kes kerja lebih masa yang dilakukan oleh pekerja yang dibayar secara eksklusif dari petua

Seorang pekerja bekerja sebagai ketua pelayan di sebuah restoran (tahap 1, tahap II, perjanjian kolektif untuk hotel, kafe, restoran), sebagai balasan untuk pembayaran peratusan pada perkhidmatan tersebut.

Berikutan pemecatannya, dia telah merampas prud'hommes untuk bertanding dalam perpecahan ini dan khususnya untuk meminta bayaran balik untuk kerja lebih masa yang dia telah bekerja.

Subjek pampasan lebih masa untuk pekerja yang dibayar dengan peratusan perkhidmatan dibahas dalam pasal 5.2 pindaan No. 2 pada 5 Februari 2007 yang berkaitan dengan organisasi waktu kerja yang menyatakan:
« Bagi pekerja yang diberi imbuhan untuk perkhidmatan (…), imbuhan yang diperoleh daripada peratusan perkhidmatan yang dikira pada pusing ganti dianggap sebagai imbuhan penuh waktu bekerja. Walau bagaimanapun, syarikat mesti menambah peratusan perkhidmatan bayaran kenaikan (…) untuk kerja lebih masa.
Imbuhan pekerja yang dibayar pada peratusan perkhidmatan yang disusun sedemikian mestilah sekurang-kurangnya sama dengan gaji rujukan minimum yang perlu dibayar dalam penggunaan skala gaji dan kerana jangka masa kerja yang dilakukan, ditambah dengan bayaran tambahan yang berkaitan dengan jam.