Persaraan progresif membolehkan anda terus bekerja sambilan dan mula menerima sebahagian daripada pencen anda. Jika masa bekerja anda ditetapkan dalam hari tetap, anda kini berhak mendapatnya, seperti pekerja yang tempohnya ditetapkan dalam jam, dengan syarat anda berumur lebih 60 tahun dan sekurang-kurangnya 150 suku menyumbang. Sistem ini juga ditetapkan untuk pekerja yang masa kerjanya tidak dapat ditentukan, dan untuk yang bekerja sendiri.