Pada akhir kursus ini, anda akan dapat:

  • berhujah kepentingan membangunkan promosi kesihatan dalam kelab sukan
  • huraikan ciri-ciri utama model sosio-ekologi dan pendekatan kelab sukan yang menggalakkan kesihatan (PROSCeSS)
  • asaskan tindakan / projek promosi kesihatan mereka pada pendekatan PROSCeSS
  • mengenal pasti perkongsian untuk menubuhkan projek promosi kesihatan mereka

Penerangan Produk

Kelab sukan adalah tempat kehidupan yang mengalu-alukan sejumlah besar peserta, pada semua peringkat umur. Justeru, ia berpotensi untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan ahlinya. MOOC ini memberi anda elemen utama untuk menyediakan projek promosi kesihatan dalam kelab sukan.

Pendekatan pedagogi adalah berdasarkan latihan dan situasi praktikal, untuk menerapkan elemen teori. Ia ditambah dengan testimoni daripada kelab sukan, kajian kes dan alatan, serta pertukaran antara peserta.