Sementara itu telekomunikasi harus digeneralisasikan sedapat mungkin semasa dalam kurungan, banyak pekerja tertanya-tanya apakah mereka berhak baucar makan. "Dalam menerapkan prinsip umum perlakuan yang sama antara pekerja, pekerja telekomunikasi mendapat hak dan kelebihan yang sama dari segi undang-undang dan kontrak seperti yang berlaku bagi pekerja dalam situasi yang setanding bekerja di premis syarikat", mengingatkan Kementerian Tenaga Kerja dalam pertanyaannya yang sering diajukan untuk kerja telekomunikasi. Peraturan ini juga dikenang semula Perkara L. 1222-9 Kanun Buruh.

Sebaik sahaja pekerja yang menjalankan aktiviti mereka di premis syarikat mendapat baucar makan, pekerja kerja juga mesti menerimanya sekiranya keadaan kerja mereka setara.

Hari bekerja harus terganggu dengan waktu rehat makan

Dalam kedua kes, peraturannya sama: "Seorang pekerja hanya dapat menerima satu baucar makan setiap kali makan yang termasuk dalam jadual kerja hariannya" (artikel R. 3262-7 Kanun Buruh). Pekerja telekomunikasi akan menerima tiket makan setiap hari kerja telekomunikasi sebaik sahaja hari kerja mereka meliputi "2 shift yang diselingi dengan rehat yang disediakan untuk mengambil