Pada 20 Mac 2021, kami akan merayakan, seperti setiap tahun sejak tahun 1988, Hari Francophonie Antarabangsa. Perayaan ini menyatukan 70 negeri di sekitar titik persamaan: bahasa Perancis. Sebagai penggemar bahasa yang baik, ini adalah peluang untuk kami memberikan sedikit persediaan penggunaan bahasa Perancis di seluruh dunia. Tempat apa yang diduduki Francophonie pada tahun 2021?

The Francophonie, apa sebenarnya?

Selalunya dikemukakan oleh ahli bahasa dan ahli politik, istilah Francophonie menunjukkan, menurut kamus Larousse, " semua negara yang sama-sama menggunakan, sepenuhnya atau sebahagian, bahasa Perancis. "

Sekiranya bahasa Perancis menjadi bahasa pentadbiran rasmi Perancis pada tahun 1539, bahasa itu tidak terbatas pada batas geologinya. Titik utama budaya pengembangan kolonial Perancis, bahasa Molière dan Bougainville melintasi lautan, dan berkembang di sana dengan cara polimorfik. Sama ada dalam bentuk harfiah, lisan, idiomatik atau dialektik (melalui patois dan dialeknya), Francophonie adalah konstelasi linguistik, variannya sama sah antara satu sama lain. A…