Apakah kedudukan wanita di luar bandar hari ini? Bagaimanakah pemain diatur berkenaan dengan kesaksamaan jantina? Bagaimanakah wanita boleh membina agensi dan kemahiran mereka?

Mooc ini ditawarkan dalam 4 bahasa (Perancis, Inggeris, Sepanyol, Yunani), membuatkan anda menemui pelbagai bentuk pelaburan oleh wanita untuk membina dan berinovasi secara kolektif. Ia mengkontekstualisasikan amalan di tempat kerja dalam penciptaan aktiviti, kolektif, dan penggunaan pengetahuan yang dikongsi dalam pembelajaran sepanjang hayat.

Berdasarkan elemen daripada sains manusia dan sosial, Mooc ini memberikan anda pengetahuan, kaedah dan alatan: untuk menggalakkan pembangunan inisiatif, menerajui dinamik penyertaan dan mencipta inovasi sosial. Ia digambarkan melalui contoh konkrit yang dihasilkan secara kolektif oleh ahli projek NetRaw Eropah.