Fir-rigward tal-ispejjeż edukattivi, l-impjegat jimmobilizza d-drittijiet reġistrati fuq il-kont ta’ taħriġ personali tiegħu (CPF) sabiex ikun jista’ jiffinanzja l-kors ta’ taħriġ tiegħu. Huwa jista' jibbenefika wkoll minn finanzjament addizzjonali mħallas lil Transitions Pro minn finanzjaturi awtorizzati li jagħmlu ħlasijiet fuq is-CPF (OPCO, min iħaddem, awtoritajiet lokali, eċċ.). F'dan il-kuntest, it-Transitions Pro jerfgħu l-ispejjeż edukattivi. Huma jkopru wkoll spejjeż anċillari li jikkonsistu fi spejjeż ta' trasport, ikel u akkomodazzjoni, taħt ċerti kundizzjonijiet. Għall-impjegati li jkunu kisbu punti taħt il-kont tal-prevenzjoni professjonali (C2P), jistgħu jużaw dawn il-punti biex iżidu l-kont tat-taħriġ professjonali tagħhom. Għal aktar informazzjoni, tista’ tikkonsulta s-sit li ġej https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

Fir-rigward tar-remunerazzjoni, Transitions Pro tkopri r-remunerazzjoni tal-impjegat matul il-kors ta’ taħriġ tiegħu, kif ukoll il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali relatati u l-ħlasijiet legali u kuntrattwali. Din ir-remunerazzjoni titħallas minn min iħaddem lill-impjegat, qabel ma tiġi rimborżata mill-Transitions Pro kompetenti.
F'kumpaniji b'inqas minn 50 impjegat, min iħaddem jibbenefika, fuq talba tiegħu, mir-rimborż tar-remunerazzjoni mħallsa u l-kontribuzzjonijiet legali u konvenzjonali tas-sigurtà soċjali fil-forma ta' avvanzi, fil-